Google Ads

Google Ads – (Adwords) Διαφημιστείτε & Αποκτήστε πελάτες στο κόστος που θέλετε

Ερωτήματα των πελατών μας:

Google Ads τι είναι;  – Ποιό είναι το κόστος; – Πώς εφαρμόζεται; – Πώς μειώνεται η σπατάλη χρημάτων; – Το ποσό το ορίζω εγώ ή το google ads το εφαρμόζει μόνο του; – Πώς θα παίρνω τα τιμολόγια από τον διαφημιστικό μου λογαριασμό; – Πώς πληρώνεται η Google; – Αξίζει να δώσω χρήματα, θα έχω κέρδος;

Competitor Keyword Research

Ας γνωρίσουμε πρώτα τι είναι

Η προσέγγιση καινούργιων πελατών  στο Διαδίκτυο µπορεί να γίνει µια διαδικασία κουραστική και χρονοβόρα.

Παρόλα αυτά, µε την διαφήμιση Google Ads μπορείτε να χτίσετε µια δυνατή ηλεκτρονική εταιρεία και µέσω του σωστού targeting  (κοινού) να προσεγγίσετε το κοινό που σας ενδιαφέρει και είναι κατάλληλο για την επιχείρησή σας.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα Google Ads;

Τα Google Ads στην πραγµατικότητα είναι οι διαφηµίσεις της Google. Προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο για να προσεγγίσετε το κοινό που θα ενδιαφερθεί για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

Το σηµαντικό πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν είναι ότι οι διαφηµίσεις αυτές είναι στοχευμένες. Αυτό θα πει πως η διαφήμιση σας θα εµφανιστεί µόνο σε αυτούς που θα πληκτρολογήσουν στην αναζήτηση κάποιες λέξεις-κλειδιά, ή keywords, που εσείς θα έχετε καθορίσει.

Ένα ακόµα θετικό των Google Ads είναι πως δεν θα χρεωθείτε για να εµφανιστεί η διαφήµισή σας στο Google. Θα χρεωθείτε µόνο στην περίπτωση που ο χρήστης θα πατήσει πάνω της. Αυτό από τη µία είναι καλό, γιατί δεν χρεώνεστε για κάθε φορά που θα εµφανιστεί η διαφήµιση. Από την άλλη πλευρά όµως κρύβει και παγίδες.

Για να αποδειχθεί κερδοφόρα στρατηγική, θα πρέπει επίσης να ασχοληθείτε µε την σελίδα που θα στείλετε στον χρήστη. Το περιεχόµενό της θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µετατρέψει τον χρήστη σε πελάτη.

Ακόµα ένα πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η διαφήμιση Google Ads είναι ότι κάθε δεδοµένο είναι µετρήσιµο. Με αυτό τον τρόπο µπορούμε να δοκιµάσουμε διαφορετικά keywords, διαφορετικό targeting, και διαφορετικό bidding, ώσπου να βρούμε τι δουλεύει καλύτερα. Αν δώσουμε βάση στα δεδοµένα που καταγράφονται, θα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε καλύτερα το κοινό μας και να βελτιώσουμε την ηλεκτρονική μας παρουσία και να μειώσουμε το κόστος διαφήμισης μας.

Απόκτησε γνώση για το καλύτερο εργαλείο διαφημίσεων για την επιχείρησή σου.

Ορολογία Google Ads

Σε αυτό το κοµµάτι, θα δούµε πολύ συνοπτικά όλους τους όρους που σχετίζονται µε την διαφήμιση Google Ads. Έτσι, όταν µελετάμε τα δεδοµένα που λαµβάνουμε θα γνωρίζουμε σε τι αναφέρετε ο κάθε αριθµός.

Link-Building-Icon

Τα keywords είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Είναι οι λέξεις αυτές που θα πληκτρολογήσουν οι χρήστες στην αναζήτηση για να βρουν τα αποτελέσµατα που τους ενδιαφέρουν. Για να πετύχουν οι διαφηµίσεις σας, τα keywords δεν θα πρέπει να είναι πολύ γενικά, αλλά να περιγράφουν καλά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας.
Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των keywords, γιατί αυτά συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στο κοινό που στέλνουν στη σελίδα σας και κατ’ επέκταση διαµορφώνουν την µετατροπή τους σε πελάτες σας.

Keyword-Research-Icon

Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει τις φορές που εµφανίστηκε η διαφήµισή σας σε µια αναζήτηση στη Google. Δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να έχει πατήσει πάνω στην διαφήµιση. Είναι απλά ο αριθµός κατά τον οποίον εµφανίστηκε.

Συνδεσιµότητα από άλλες Ιστοσελίδες

Τα αρχικά αυτά είναι των λέξεων Cost Per Click. Αυτό είναι το ποσό που χρεώνεστε κάθε φορά που ένας χρήστης κλικάρει στην διαφήµισή σας. Το συγκεκριµένο ποσό το ορίζετε µόνοι σας, οπότε µπορείτε να το προσαρµόσετε ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Έτσι, υπάρχει και ο όρος Μέγιστο CPC που αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό που µπορείτε να δώσετε για κάθε κλικ που θα γίνει.

Rank-Tracking-Icon

Το CPM είναι ακρωνύµιο των λέξεων Cost Per 1000 Impressions. Όπως λέει και το όνοµά του είναι το ποσό που θα πληρώσετε για τις 1000 εµφανίσεις της διαφήµισής σας. Με τον ίδιο τρόπο που ορίζετε το CPC, ορίζετε και το CPM. Έτσι, µπορείτε να ορίσετε ένα ποσό που είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις τις επιχείρησής σας. Και εδώ υπάρχει ο όρος Μέγιστο CPM που αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό που µπορείτε να δώσετε για κάθε 1000 εµφανίσεις της διαφήµισής σας.

Content-Creation-Icon

Το CTR είναι το ακρωνύµιο των λέξεων Click Through Rate και συνδυάζουν τους παραπάνω όρους. Είναι δηλαδή ο αριθµός των κλικ που έγιναν προς τον αριθµό των εµφανίσεων της διαφήµισής σας. Όπως καταλαβαίνεται λοιπόν, αυτός είναι ένας πολύ σηµαντικός αριθµός, ο οποίος σας φέρνει ένα βήµα πιο κοντά στο conversion.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Seo

Είτε πουλάτε ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία, είτε ζητάτε από τους χρήστες να γραφτούν σε κάποια λίστα, το conversion είναι η πράξη της µετατροπής των χρηστών σε πελάτες σας. Ουσιαστικά, αυτός είναι ο στόχος των Google Ads.

Rank-Tracking-Icon

Το conversion rate είναι ο αριθµός των χρηστών που κλίκαραν στην διαφήµιση και έγιναν πελάτες της επιχείρησής σας. Όπως µπορείτε να καταλάβετε, δεν θα αγοράσει κάθε χρήστης που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδα σας την υπηρεσία ή το προϊόν σας. Έτσι, είναι καλό να έχετε δεδοµένα που αφορούν το πόσοι από αυτούς µετατράπηκαν σε πελάτες σας, µιας και είναι αυτοί που θα σας φέρουν κερδοφορία.

Content-Creation-Icon

Το quality score αναφέρεται στην ποιότητα της διαφήµισής σας σε σχέση µε τα keywords που έχετε θέσει. Μετράτε σε µια κλίµακα 1-10. Όσο πιο µεγάλο quality score έχετε, τόσο καλύτερη θέση µπορείτε να έχετε για την διαφήµισή σας και χαµηλότερο CPC.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Seo

Είτε πουλάτε ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία, είτε ζητάτε από τους χρήστες να γραφτούν σε κάποια λίστα, το conversion είναι η πράξη της µετατροπής των χρηστών σε πελάτες σας. Ουσιαστικά, αυτός είναι ο στόχος των Google Ads.

Κόστος Διαφήµισης στο Google Ads

Όπως καταλάβατε από τα παραπάνω, δεν είναι δυνατό να δοθεί µια συγκεκριµένη τιµή για τα Google Ads, γιατί το κόστος εξαρτάται από το κόστος ανά κλικ. Όταν γίνεται µια αναζήτηση στη Google, η µηχανή αναζήτησης πραγµατοποιεί µια δηµοπρασία και επιλέγει τις διαφηµίσεις που θα εµφανίσει και τη σειρά κατάταξής τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόφαση της µηχανής αναζήτησης είναι δύο: το CPC, και η ποιότητα της διαφήµισης.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το κόστος Google ads

PPC-Mathematic-Image

1. Μέγιστο CPC

Είναι η υψηλότερη προσφορά που είναι διατεθειµένος κάποιος να πληρώσει για κάθε κλικ που γίνεται στη διαφήµισή του. Το πραγµατικό CPC ενδεχοµένως να είναι µικρότερο από το δηλωµένο Μέγιστο CPC, αλλά δεν θα το ξεπεράσει ποτέ.

2. Ποιότητα της Διαφήµισης

Η ποιότητα της διαφήµισης αναφέρεται στο quality score και απαρτίζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί είναι οι παρακάτω:

2.1 CTR

Αν το CTR της διαφήμισής σας είναι υψηλό, δείχνει στον αλγόριθμο της Google ότι η διαφήμιση είναι ποιοτική και προσελκύει τους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο, η κατάταξή της θα βελτιωθεί και θα μειωθεί το CPC.

2.2 Συνάφεια της Διαφήµισης

Η διαφήµισή σας θα πρέπει να έχει συνάφεια µε το περιεχόµενο της landing page,τότε η Google θα εµφανίσει τη διαφήµισή σας σε καλύτερη κατάταξη.

2.3 Περιεχόµενο της Landing Page

Πέρα από τη συνάφεια µε τη διαφήµιση, η landing page θα πρέπει να είναι και καλά δοµηµένη. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να είναι εύκολη στην πλοήγηση, εύχρηστη, να φορτώνει εύκολα, να είναι βελτιστοποιηµένη για τις φορητές συσκευές, και το περιεχόµενό της να είναι σχετικό µε αυτό της διαφήµισης. Μια καλή landing page πέρα από καλύτερα κατάταξη, συµβάλει και σε καλύτερο conversion rate.
Ένα πολύ συχνό λάθος, είναι ότι πολλές διαφηµίσεις δεν οδηγούν στο κατάλληλο landing page. Αν η διαφήµισή σας είναι σχετική µε κάτι συγκεκριµένο, τότε δεν έχει νόηµα να στείλετε τους χρήστες στην αρχική σελίδα. Μόλις ο χρήστης δεν δει αυτό που τον ενδιέφερε στην landing page, δεν θα ψάξει να το βρει, αλλά θα πάει στην επόµενη επιλογή του. Έτσι, θα παρατηρήσετε έναν µεγάλο αριθµό κάτω από το Bounce Rate. Μην ξεχνάτε πως η landing page πρέπει να έχει όσο περισσότερη συνάφεια γίνεται µε την διαφήµιση.

2.4 Ad Extensions

Οι επεκτάσεις συµβάλλουν στην καλύτερη προβολή των διαφηµίσεων και κατ’ επέκταση σε µεγαλύτερο CTR. Στην περίπτωση που δύο διαφηµίσεις έχουν το ίδιο µέγιστο CPC και την ίδια ποιότητα διαφήµισης, τότε ο αλγόριθµος θα προτιµήσει τη διαφήµιση που έχει ad extensions.

Πώς λειτουργεί η διαφήμιση Google Ads;

Η διαδικασία για να δηµιουργήσουμε Google Ads για την επιχείρησή σας είναι απλή και αποτελείται από τρία βήµατα:

1. Ορίζουμε τα keywords που χαρακτηρίζουν καλύτερα τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας,
2. Ορίζουμε το CPC που είστε σε θέση να διαθέσετε για κάθε κλικ που γίνεται στην διαφήµισή σας,
3. Δηµιουργούμε τις διαφηµίσεις σας, όπως πιστεύετε ότι θα προσελκύσουν καλύτερα το κοινό σας.

Εδώ είναι χρήσιµο να αναφέρουµε ότι όσο πιο µεγάλο είναι το CPC σας, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να καταταχθείτε πρώτοι στην αναζήτηση.
Τα Google Ads είναι ένα εργαλείο που απαιτεί χρήµατα και κυρίως πολύ χρόνο. Θέλει καθηµερινή παρακολούθηση, ώστε να διαπιστωθεί αν τα συγκεκριµένα keywords και το συγκεκριµένο bidding δουλεύει. Το optimization είναι ένα µεγάλο κοµµάτι, στο οποίο οι περισσότεροι αποτυγχάνουν.

Πώς θα μειώσουμε το κόστος διαφήμισης Google Ads

Παρόλο που χρεώνεστε µόνο για τα κλικ που γίνονται στη διαφήµισή σας, υπάρχουν περιπτώσεις που τα Google Ads µπορούν να γίνουν δαπανηρά. Αυτό είναι ακόµα πιο έντονο φαινόµενο, όταν στοχεύετε ένα ευρύ φάσµα κοινού, στο οποίο µπορεί πολλοί χρήστες να πατήσουν στην διαφήµισή σας, ακόµα κι αν δεν ενδιαφέρονται πραγματικά. Παρακάτω, θα σας παρουσιάσουµε µερικούς τρόπους για να µειώσετε αυτό το κόστος .

Εκµετάλλευση των Αρνητικών Keywords
Τα αρνητικά keywords είναι το αντίθετο των keywords. Ενώ τα τελευταία δίνουν την εντολή στο Google να εµφανίσει τη διαφήµιση σε αυτούς που πληκτρολογούν αυτές τις λέξεις, στην περίπτωση των αρνητικών keywords συµβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, όταν θέσετε µια λέξη ως αρνητικό keyword, το Google δεν θα εµφανίσει τη διαφήµισή σας όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει αυτή τη λέξη.
Για να το εφαρµόσετε αυτό στη δική σας επιχείρηση, ρίξτε µια µατιά στο Search Query Report που θα βρείτε στο Google Ads. Αν ανάµεσα στις αναζητήσεις των χρηστών βρείτε λέξεις που δεν είναι σχετικές µε την επιχείρησή της, θέστε τες ως αρνητικά keywords. Έτσι θα σταµατήσετε να χρεώνεστε για αναζητήσεις που δεν σχετίζονται σε κανέναν βαθµό µε το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Τροποποιηµένη Ευρεία Αντιστοίχιση
Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί µια λέξη-κλειδί στην αναζήτηση, υπάρχουν 5 τρόποι αντιστοίχισής της µε αυτήν που έχετε θέσει εσείς. Αυτοί οι πέντε τρόποι είναι οι εξής:

1. Ευρεία αντιστοίχιση: αυτή περιλαµβάνει κάθε περίπτωση, όπως ορθογραφικά λάθη, συνώνυµα, σχετικές αναζητήσεις, κλπ.
2. Τροποποιηµένη ευρεία αντιστοίχιση: περιέχει όλους τους τροποποιηµένους όρους, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα συνώνυµα. Οι όροι µπορούν να γραφτούν µε οποιαδήποτε σειρά.
3. Αντιστοίχιση φράσης: λαµβάνει τη λέξη-κλειδί ως µια φράση, και λαµβάνει υπόψη κοντινή παραλλαγή αυτής της φράσης.
4. Ακριβής φράση: η φράση εµφανίζεται µόνο όταν ο χρήστης την αναζητά αυτολεξεί και τις κοντινές παραλλαγές.
5. Αρνητική αντιστοίχιση: δεν θα εµφανιστεί σε αναζητήσεις που δεν υπάρχει ο όρος που έχει οριστεί.

Από τα παραπάνω, βλέπουµε ότι η πιο ευρεία αντιστοίχιση είναι η ευρεία, γιατί περιλαµβάνει τα πάντα µέσα. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πιθανό η διαφήµισή σας να εµφανιστεί σε χρήστες που δεν ψάχνουν ακριβώς αυτό που προσφέρεις.
Για να γλιτώσουμε αυτό το λάθος, µπορούμε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσουμε τροποποιηµένη ευρεία αντιστοίχιση. Αυτό µπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά, πληκτρολογώντας ένα ‘+’ πριν από κάθε όρο του keyword. Έτσι, µπορούμε να µειώσουμε την πιθανότητα να δει τη διαφήµισή σας κάποιος που δεν ενδιαφέρεται να µετατραπεί σε πελάτης σας.

Σωστό και συγκεκριµένο Targeting
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προσεγγίσεις το κοινό που θα ενδιαφερθεί για το προϊόν ή την υπηρεσία σας είναι να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο µε το targeting. Με αυτό µπορούμε να ρυθµίσουμε την ώρα και τη συσκευή που θα προβάλλεται η διαφήµισή σας. Ειδικά αν έχετε δεδοµένα για το κοινό σας, όπως οι ώρες που µπαίνουν στο Διαδίκτυο, είναι κάτι που θα σας φέρει πολύ καλά αποτελέσµατα.
Πιο συγκεκριµένα, τα Google Ads έχουν ένα εργαλείο που λέγεται Enhanced Campaigns. Με αυτό το εργαλείο µπορούμε να προσαρµόσουμε το ποσό των bids µε βάση κάποια χαρακτηριστικά των χρηστών σας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ώρα αναζήτησης, η συσκευή αναζήτησης, και η τοποθεσία. Η συσκευή αναζήτησης αναφέρεται στο αν η συσκευή ήταν σταθερή ή φορητή συσκευή.

Η επιλογή του bidding σύµφωνα µε την τοποθεσία δεν είναι ακόµα διαθέσιµη για τη χώρα µας.

Βελτιστοποίηση για τις φορητές συσκευές (Mobile Optimization)
Αν σκεφτείτε το ποσοστό των ανθρώπων που χρησιµοποιούν καθηµερινά τις φορητές συσκευές τους για να πραγµατοποιήσουν αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, καταλαβαίνετε πως είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι διαφηµίσεις σας να είναι φιλικές για αυτό το περιβάλλον. Για να το κάνουμε αυτό, ενεργοποιούμε το Mobile-optimized ads.
Οι διαφηµίσεις που έχουν βελτιστοποιηθεί για προβολή σε φορητές συσκευές παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:
• Προβάλλουν τη διαφήµιση σε αναζητήσεις που έχουν γίνει από φορητές συσκευές,
• Μπορούν να υποστηρίξουν κατάλληλα διαµορφωµένα κουµπιά και call-to-action,
• Κατευθύνουν τους χρήστες στην landing page σας, που είναι βελτιστοποιηµένη για την προβολή σε φορητές συσκευές.
Έτσι, θα προσφέρουμε µια καλή εµπειρία χρήστη σε ακόµα µεγαλύτερο µέρος του κοινού, µε αποτέλεσµα να αποκτήσετε καινούργιους πελάτες.

Ανάπτυξη µιας Bidding Στρατηγικής
Η απόδοση των διαφηµίσεών σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια στρατηγική. Ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσουμε την στρατηγική σας είναι να αυξήσουμε το bidding για τα keywords που παρουσιάζουν υψηλή απόδοση.

Αυτό θα το διαπιστώσετε από το click through rate. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγάλος, σηµαίνει ότι η διαφήµιση για το συγκεκριµένο keyword αποδίδει, µιας και ένας µεγάλος αριθµός χρηστών κλικάρει στην διαφήµιση. Κάτι αντίστοιχο µπορούμε να κάνουμε για τα keywords που δεν πάνε καλά. Μειώνουμε το ποσό του bidding σας για όλα τα keywords που εµφανίζουν χαµηλή απόδοση, δηλαδή χαµηλό click through rate.

Conversion Tracking
Ένα πολύ συχνό λάθος στο οποίο πέφτουν οι περισσότεροι, είναι ότι δεν έχουν ενεργοποιήσει το conversion tracking. Αν δεν το έχετε κάνει, ενεργοποιήστε το άµεσα.

Το conversion είναι πολύ σηµαντικό. Αρχικά, ορίζετε εσείς ποια πράξη είναι το conversion για την επιχείρησή σας. Μπορεί να είναι η πώληση ενός προϊόντος, ή υπηρεσίας, η εγγραφή σε µια λίστα, το κατέβασµα ενός βιβλίου, κλπ. Μέσω αυτού µπορείτε να διαπιστώσετε ποια κοµµάτια της καµπάνιας σας φέρνουν αποτελέσµατα και ποια θα µπορούσαν να βελτιωθούν. Μόλις διαπιστώσετε τι δουλεύει και τι όχι, µπορούμε να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές του µάρκετινγκ σας, όπως τα keywords, το bidding, το κείµενο των διαφηµίσεων, και την landing page.

Κείµενο των Διαφηµίσεων
Είναι σηµαντικό να φτιάξουμε διαφηµίσεις που να ανταποκρίνονται στις λέξεις κλειδιά που έχετε θέσει. Μια καλή διαφήµιση απαρτίζεται από έναν τίτλο που τραβάει την προσοχή και ένα ευανάγνωστο κείµενο που δείχνει στον χρήστη ότι εκεί υπάρχει αυτό που θέλει.
Ένα πολύ συχνό λάθος που γίνεται, είναι ότι πολλές διαφηµίσεις χρησιµοποιούν το ίδιο κείµενο για όλες τις λέξεις-κλειδιά. Η διαφήµιση κάθε φορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται όσο καλύτερα γίνεται στη συγκεκριµένη αναζήτηση.
Γενικά, θα ήταν χρήσιµο για κάθε λέξη-κλειδί, ή οµάδα λέξεων-κλειδιών, να γράψουμε µερικές παραλλαγές, ώστε να µπορούμε να πειραµατιστούμε και να ανακαλύψουμε τι δουλεύει καλύτερα. Αν το προϊόν σας έχει κάτι µοναδικό, φροντίζουμε να το αναφέρουμε.

Δωρεάν Διαφήµιση στη Google

Πέρα από τις πληρωµένες διαφηµίσεις που παρέχει το Google Ads, υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία που µπορούμε να χρησιµοποιήσουμε για την προώθηση της επιχείρησής σας στη Google, τα οποία µάλιστα δεν θα σας στοιχίσουν καθόλου. Αυτά τα εργαλεία είναι το Google My Business και το On-page SEO της ιστοσελίδας σας.

Competitor Keyword Research

Google My Business

Το Google My Business είναι ένας επαγγελµατικός κατάλογος, στον οποίο µπορείτε να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας. Εκεί θα βάλουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σας και όταν κάποιος χρήστης στην περιοχή σας αναζητήσει προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικά µε τα δικά σας, θα εµφανιστείτε στα αποτελέσµατα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Θα κλικάρουμε στην επιλογή «Προσθήκη της Επιχείρησής σας» και στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε όλες τις βασικές σας πληροφορίες, δηλαδή διεύθυνση, πληροφορίες για την επιχείρηση, ωράριο, και αριθµό τηλεφώνου. Μόλις σε λίγα λεπτά, θα δεχτούμε ένα τηλεφώνηµα µε ένα αυτοµατοποιηµένο µήνυµα επιβεβαίωσης. Μετά από αυτό µπορούμε να προσθέσουμε το λογότυπό σας και µερικές φωτογραφίες, και είμαστε έτοιµοι.
Το Google My Business είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε το local SEO σας.

Περιεχόµενο Ιστοσελίδας – On-page SEO

Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε το SEO σας και να εµφανίζεται η ιστοσελίδα σας σε υψηλή κατάταξη σε µια αναζήτηση είναι να ασχοληθούμε µε το SEO της landing page σας.

Όταν έχουμε τα keywords που περιγράφουν καλύτερα τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας, µπορούμε να προχωρήσουμε σε διαµόρφωση του κώδικα της ιστοσελίδας σας. Τα αποτελέσµατα θα αρχίσουν να φαίνονται άµεσα, µέσα στις πρώτες 24 ώρες. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην βελτιστοποίηση στο On-page SEO είναι η σωστή χρήση των metatags, η σωστή ονοµασία των σελίδων που απαρτίζουν την ιστοσελίδα, η µορφοποίηση της ιστοσελίδας, η εσωτερική διασύνδεση των σελίδων, η σωστή και στρατηγική τοποθέτηση των λέξεων-κλειδιών, και η βελτιστοποίηση για προβολή της σελίδας σε φορητές συσκευές.

Competitor Keyword Research

Τι κάνουμε και πως μειώνουμε το κόστος του διαφημιστικού σας λογαριασμού

Αναλαµβάνουµε την διαφήµιση της επιχείρησής σας µε µια ολοκληρωµένη στρατηγική Google Ads, έχοντας ως σκοπό µας την αύξηση των πωλήσεων σας.

Έχετε απορίες για την διαφήμιση Google Ads; Δεν κατανοείτε την διαδικασία;

Ελεύθερα επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή επισκεφτείτε την εταιρία μας χωρίς καμιά απολύτως δέσμευση.

ΔΩΡΕΑΝ Αξιολόγηση του διαφημιστικού σας λογαριασμού
Home-5-Solutions-Image

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-book Title
>